Menu

Obec Kojice
Kojice

 

Mateřská škola Kojice

 

Hlavní vchod

 Článek o MŠ Kojice k nahlédnutí zde - Bulletin_MŠ 03_2020

 Vize mateřské školy:

 • jsme součástí obce, jeho života na vesnici - vystupujeme s programem 1. adventní neděli každý rok v parku u  vánočního stromu, pozorujeme dění v obci (např. výstavba...)
 • navazujeme a upevňujeme mezilidské vztahy - mezi dětmi, zaměstnanci, v rodině, s rodiči, zastupiteli obce
 • prohlubujeme znalosti dětí o přírodě, pobýváme v přírodě, vedeme děti k ochraně přírody, třídění odpadu, úklidu prostředí - pravidelně uklízíme les, park v obci, trávíme čas v přírodě a na zahradě MŠ

 

Adresa:

 • Mateřská škola Kojice, okres Pardubice
 • Kojice 151
 • 533 12 Chvaletice

 

Provozní doba:

 • 6:15 hod. – 15:45 hod.

 

Kontakty: 

 • 461 050 988 – pevná linka
 • 736 753 738 – mobilní telefon

 

E-mail:

 

Zaměstnanci:

 • Jana Kůsová - ředitelka MŠ
 • Bc.Lenka Králová - učitelka MŠ
 • Eva Kaštánková - učitelka MŠ
 • Kateřina Krejčíková – kuchařka
 • Eva Růžičková - školnice
 • Eliška Steklá - vedoucí kuchyně a uklízečka

Zaměstnancům školy patří velké poděkování. Snažíme se o to, aby ve školce vládla přátelská atmosféra, aby byla dětem poskytována nejlepší péče, aby se u nás cítily dobře a bezpečně nejen děti, ale i dospělí.

Personál školy (pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci) je poučen o diskrétnosti, veškeré informace o dětech jsou sdělovány pouze rodičům dítěte.

Historie školy

MŠ byla otevřena 13. 2. 1978.

Zápis z kroniky školy: „Naše nová MŠ byla postavena a předána do užívání za tři roky. Stavba byla zahájena na podzim roku 1975, za velké pomoci občanů celých Kojic v akci Z a stavební čety JZD…“, zapsala paní D. Žantovská, ředitelka MŠ, která ve škole působila do roku 1983 a na její místo nastoupila p. M. Marešová. V roce 1991 ji vystřídala p. I. Hervertová, od 1.1.1994 p. E.Filipová do 31.12.2005. Od 1. 8. 2006 do současné doby působí na místě ředitelky  MŠ p. J. Kůsová.

Charakteristika školy

Mateřská škola je samostatný správní subjekt. Je jednotřídní, nachází se zde vstupní místnost, kabinet učitelek, ředitelna, šatna dětí, třída, herna, kabinet, v zadní části budovy vlastní kuchyň, sociální zařízení pro zaměstnance, sklad potravin, prádelna, sušárna prádla, sklepní prostory (sklad brambor, sklepní místnosti).

V blízkém okolí se nachází rybník a les, kam si s dětmi chodíme hrát.

Součástí objektu je velká zahrada s pískovištěm, věží s horolezeckou stěnou a skluzavkou, lávkou, pyramidou, vláčkem a zahradním domkem, kde jsou uloženy hračky pro hry dětí v zahradě.

Školní vzdělávací program (ŠVP) s názvem „Z pohádky do pohádky“, z něhož plníme jednotlivé úkoly, je rozdělen do 10 integrovaných bloků. Pravidelně hodnotíme, co se nám podařilo či nepodařilo. ŠVP je k dispozici rodičům v šatně MŠ. Preferujeme prožitkové a smyslové učení, vedeme děti k samostatnosti, k rozvoji myšlení a samostatnému rozhodování.

Motto školy: „Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat a porozumím.“

 

Šatna2

Třída

Herna dětí

Vycházky a zahrada

Rádi se procházíme v okolí mateřské školy. S MŠ sousedí Lesoškolky Loužil, kde můžeme celý rok pozorovat květiny, keře, stromy a učit se jejich názvy. Podnikáme výlety do blízkého okolí i vzdálenější trasy s batohem, pitím a sušenkou. Ty jsme si obzvlášť oblíbili. Určíme si cíl cesty, pozorujeme přírodu a posloucháme zvuky v přírodě. Sledujeme také stádo daňků a učíme se, že nesmíme křičet, abychom nevyplašili zvířata.

Pobytu na zahradě využíváme od jara do podzimu. Máme zde průlezky, klouzačku, altánek, jezdíme na motorkách, s kočárky a stavíme na pískovišti. O zahradu se starají Růžičkovi, za což jim velmi děkuji, protože zahrada je celoročně udržovaná.

Každý rok na jaře si „svůj les“ uklidíme a odpad roztřídíme. Vycházky uskutečňujeme také v obci, kde poznáváme budovy (obecní úřad, hasičskou zbrojnici, Agros - pozorujeme zemědělskou techniku, obecní park, který jsme také zbavili odpadků a kde se občas proběhneme). Využíváme i místní hřiště.

Víme, že neházíme odpadky v přírodě a učíme se žít v souladu s přírodou (základy ekologie). Pokud počasí dovolí, sezonní činnosti provádíme na kopci (klouzání).

„Utrhl jsem květinu, zvadla. Chytil jsem motýla, zemřel mi v dlani. Teprve potom jsem pochopil, že krásy se mohu dotýkat pouze srdcem.“

Zahrada

Dřevěné zahradní prvky vyrobené od Petra Rambouska z Kojic:

Zahradní prvky

Dopravní hřiště  - učí se pravidla silničního provozu, bezpečnosti, pravidla chování na silnici (přechod pro chodce,semafor...).:

DP1DP2
 

Hudební a pohádkové činnosti

Hudební činnosti vede paní učitelka Anna Kmoníčková, děti se učí zpívat písničky, znalostem o hudebních nástrojích, rytmizaci písní.

Pohádkové činnosti vede Jana Kůsová. Čteme si pohádky, dramatizujeme, hrajeme si s loutkami, prohlížíme ilustrace, učíme se vztahu ke knize, poznáváme autory.

Zabýváme se logopedií, paní učitelky prošly logopedickým kurzem, děti se učí správně vyslovovat. Individuální i skupinové povídání, nácvik dýchání, rozvoj motoriky, napodobování zvuků zvířat apod.

Stravování

Pozornost si zaslouží stravování dětí. Nabízíme dětem pestrou stravu, ke svačinám nám nikdy nechybí ovoce nebo zelenina. Obědy jsou rozmanité, zařazujeme pohanku, cizrnu, jáhly, tofu, sojové maso, ovesné vločky. Každé jídlo je doprovázeno slovním doprovodem, aby děti věděly, co jim na talíři předkládáme. Jedenkrát za měsíc vyhodnocujeme pestrost stravy, dodržujeme veškeré hygienické zásady o zdravém stravování dětí. Každodenní pitný režim je samozřejmostí (děti mají své vlastní porcelánové hrnky).

Jídelní lístek visí na nástěnce ve vstupní místnosti za dveřmi, rodiče jsou pravidelně informováni o stravě dětí.

Potraviny objednáváme u fa Hovorka, maso ze Záboří nad Labem je od fa Doležal, ovoce a zeleninu dováží fa Gira, čerstvé pečivo odebíráme denně od fa Středovy pekárny.

 

Výměnu ručníků a povlečení na postýlky obstarává p. K.Krejčíková. Veškeré prádlo pereme v prádelně MŠ, rodiče se tedy nemusí o nic starat.

Kuchyň

Sponzoring

Díky bývalé p. starostce Ing. J. Bílé se podařilo sehnat peníze z ČEZu a zrekonstruovat koupelnu, WC, školní kuchyni, vyměnit okna v šatně a kanceláři a vyměnit hlavní dveře. S rodiči, kterým není školka lhostejná, jsme změnili i prostory uvnitř - hernu a část třídy. Za dobu mého působení v MŠ nabídlo pomoc mnoho rodičů. Nebudu záměrně nikoho jmenovat, velmi nerada bych na někoho zapomněla, ačkoliv by se tak nestalo úmyslně a mě by to mrzelo. Všem, kteří se podíleli finančně, či jakoukoliv pomocí, děkuji a velmi si jejich přístupu vážím. 

Záchody

Koupelna

Akce

Pořádáme podzimní a jarní šipkovanou, únorový karneval, v březnu házíme Morenu do Labe, v dubnu se přeměníme na čaroděje a čarodějnice. K 35. výročí MŠ jsme pořádali Den otevřených dveří. Před Vánoci a na konci školního roku připravujeme besídku pro rodiče, červnová je spojená se Dnem matek a se šerpováním budoucích školáků. Několikrát jsme měli možnost navštívit vojenské letiště v Chotusicích, žehušickou oboru, hřebčín v Kladrubech n. Labem, minizoo Habrkovice. Využíváme dostupných exkurzí – výroba svíček firmy Impala, u Hrubešů v Agrosu pozorujeme prasata, daňky, u p. Krále telata a krocany, u Steklých ovce, jehňátka a králíky. V červnu opékáme špekáčky s rodiči na zahradě, s předškolními dětmi jednou do roka před zápisem navštěvujeme ZŠ Chvaletice. Pravidelně využíváme možnosti fotografování  dětí (vánoční a jarní série), společnou fotografii děti dostanou na konci školního roku. Také navštěvujeme místní knihovnu po dohodě s paní Červínkovou a ke Dni dětí se setkáváme s místními dobrovolnými hasiči, spolupracujeme s Policií ČR.

Za důležité považuji mít vypracovaná bezpečnostní pravidla pro děti, která si opakujeme během celého pobytu dětí v MŠ, před každou akcí, pořádanou mateřskou školou.

Zápis dětí do mateřské školy probíhá od 1. - 15.5. po dohodě se zastupiteli a rodiče při něm dostávají prvotní informace o mateřské škole.

Čarodejnice

Karneval

Tabule

Co se nám povedlo za 13 let (od 1.8.2006)?

 • Vybudovat fungující mateřskou školu se stálými zaměstnanci
 • bezproblémově spolupracovat se zastupiteli obce, navazovat a udržovat dobré vztahy
 • zrekonstruovat koupelnu dětí, dětských WC, vyměnit podlahy v celém objektu, vybavit novými prvky školní zahradu, vyčistit celé sklepní prostory, vyměnit starý nábytek ve třídě a herně za nový, díky zastupitelům OÚ  vyměnit nábytek v kuchyni, zakoupit nový koberec do herny dětí, nové podlahy ve vstupní místnosti a šatně dětí, vyměnit okna v celé budově školky, opravit střechu zahradního domku a objektu MŠ, opravit okapy. 
 • vybavit MŠ hračkami, pomůckami, které obměňujeme a postupně doplňujeme. Školní knihovna pro děti i personál je neustále doplňována novými tituly knih

 

Naším cílem je, aby se děti a rodiče v MŠ cítili bezpečně, aby se dětem ve školce líbilo a byly spokojené.                        

                                                 

 

Zapsala Jana Kůsová.    

 

                                             

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
1
26
27 28 29 30 31 1
2
2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

IMG_4812.jpg

Bannery

Odkaz na Pardubický kraj

Aktuální počasí

dnes, pondělí 27. 5. 2024
slabý déšť 25 °C 14 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 20/13 °C
středa 29. 5. slabý déšť 21/10 °C
čtvrtek 30. 5. slabý déšť 20/12 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:3
TÝDEN:3
CELKEM:524129